Vissza a cikkekhez
 
 
 
Sokkszemközt fiatal színészekkel
Minden életpályán, de különösen a művészi pályákon rendkívüli jelentőségű a kor követelményeivel, szellemével lépést tartó belső fejlődési folyamatok intenzitása. A színházművészet e téren is speciális helyet foglal el a művészetek rendszerén belül; lévén a leghatásosabb kommunikációs eszköz, ez élő szó felhasználója. Jelenlegi színházi adottságaink és a korszellem jegyében a legkiválóbb egyéni teljesítmények sem önmagukban, hanem közösségekben jönnek létre. És itt jelentkezik az egyre fontosabb, egyre aktuálisabbá váló kérdés: vajon a színházak rendezői egy-egy adott produkción túlmenően foglalkoznak-e, foglalkozhatnak-e tudatosan és következetesen a velük dolgozó színészek eszmei, művészi, szakmai továbbképzésével? Öt nagy pesti színházunk tehetséges, neves fiatal színészeit kérdeztük meg arról, hogy pályájuk kiteljesedése, művészi fejlődésük érdekében igényelnek-e, tapasztalnak-e hathatós segítséget rendezőktől, színházvezetőktől, illetve milyen elképzeléseik lennének a megoldásra.

Venczel Vera :
Hiszek abban, hogy minden kapott feladat egy-egy belső fejlődési folyamat részévé válik a főiskola elvégzése után is. Bizonyos, hogy nemcsak a rendezők, hanem általában a színházak vezetőségei a lehetőségek szabta határokon belül figyelemmel kísérik a színészek egyéni fejlődési vonalát, és tőlük telhetően igyekszenek segíteni. Ha az ember ki tud fejleszteni és képes megőrizni magában egy bizonyos intenzitású önképző képességet, akkor a több oldalú fejlődés kiváló lehetősége lesz a színházon kívül a rádiótól a szinkronizálásig vagy filmezésig minden. Igen nagy segítséget nyújt művészi és emberi fejlődésben egyaránt a kollégák segítőkészsége és Várkonyi Zoltán magas szintű műhelymunkát jelentő tevékenysége - például számomra most a Bernarda háza próbáin. Úgy érzem, ha az ember megőrzi belső rugalmasságát, ha nem tévesztik meg felszíni jelenségek, ha sikertelen kísérletekből is tud hasznosat tanulni, és ha mindenben elsősorban a pozitívumokat igyekszik megtalálni, akkor minden egyes szerep vagy feladat az emberi, művészi továbbfejlődés fontos állomásává válhat.Révy Eszter
1976