Venczel Vera
Venczel Vera
Venczel Vera és Ruttkai Éva
Venczel Vera
Venczel Vera
Venczel Vera
Hans Wahlgren és Venczel Vera
Venczel Vera és Kiss Manyi
Venczel Vera
Venczel Vera
Ruttkai Éva, Gobbi Hilda  és Venczel Vera
Kiss Manyi, Ruttkai Éva és Venczel Vera
Venczel Vera
Hans Wahlgren és Venczel Vera
Hans Wahlgren, Ruttkai Éva és Venczel Vera
..