Dosztojevszkij:
Szegény emberekBemutató: 1978. 04. 13.
Rendező: Bencze Zsuzsa
Varvara Alekszejevna - Venczel Vera
 
Kegyetlen, megalázott emberségű mű szólal meg a Radnóti Miklós Színpadon Bencze Zsuzsa értő-összefogott rendezésében. A keresetlen stílusú, nyers őszinteségű, megrendítő lírájú levelek két ember sorsát jelenítik meg. Olyan drámai hitelességgel, amely párbeszéddé oldja a monológokat, aktív kommunikációs kapcsolattá teszi a passzív levélváltást.
A kétszemélyes darab súlya a két kitűnő szereplőn nyugszik. Keres Emil csinovnyikalakításában furcsa, izgalmas színeket kever: sötét kontúrú elkeseredést, naív derűt, ártatlan együgyűséget, tiszta lírát és groteszk, gogoli humort. Venczel Vera a mindenkor kiszolgáltatottak, a mindig megalázottak riadt szépségű szimbóluma. Sorsa példázat, szomorú szemű alakja vád ebben a líraian szép előadásban.
 
Venczel Vera Varvarája légies, betegségtől, nyomorúságtól, halálrakészüétségtől szinte áttetsző lény. Lelki tisztasága tükröződik szolid és meditatív játékában, és minden pillanatban megkapó költőiség lengi körül. Valóban mesei szépségű figura, miként az orosz irodalom nőalakjai általában.
 
A Radnóti Miklós Színpad telitalálata, hogy felfedezte ezt a színpad után kiáltó, prózai "duódrámát"; az együgyű, belül is megnyomorított Makár Gyevuskin írnok és a kis Varvara Alekszejevna történetét.  - szerencsére nem átírt! - Gosztonyi János által "leporolt"  művet, Bencze Zsuzsa ötletes, az érzelmes vonatkozásokat finom iróniával áthidaló rendezésében, Venczel Vera és Keres Emil jelenítette meg. Mindkét színész most kapott - elég hosszú idő után - méltó lehetőséget tehetsége bizonyítására. A nyomorúság (és az abba való belenyugvás) ellenlázító - immár - színpadi játékban sok színnel, de mégsem túlélezve, egyszerűsítés nélkül, ám mégis egyszerűen formáltak meg két emberi sorsot, és egy reménytelenségében is szép emberi kapcsolatot.
 
PILLANATOK
A varázslatos színpadi pillanatok emlékezetünkben mindig túlélik a teljes előadást.

Varenyka mesél. Egy régvolt temetésről. Egy fiú haláláról, aki szerette a könyveket, és aki hozzátartozott életének legszebb korszakához, az ifjúsághoz. Azokhoz az évekhez, mikor még nem állt egyedül a világban. S ha az ember nem magányos, tán még a szegénység is elviselhetőbb. Varvara Alekszejevna, Dosztojevszkij Szegény emberek című művének hősnője emlékezik. Arra a régvolt temetésre, amikor ketten követték a koporsót, a fia könyveit szorongató apa, s mellette ő, Varvara. És sár volt, eső és szél. A könyvek pedig kihulltak az apa kezéből, bele a cuppogó víztócsákba. A szegény ember szegény fiának halott testét takaró koporsón visszhangzott a zuhogó esőcseppek kopogása. Varenyka emlékezik. Venczel Vera mesél. Valóban csak visszanéz? Csak szól a múltról? Túllép ezen. A színpadra vitt levélregény e néhány percében eljátszik egy fájdalmas drámát. Magára hagyatva, árván, a reménytelen jelenből tekint vissza kétségbeesetten a múltba. S nem tudni, mi fáj jobban: a régi gyász, vagy a jelen kilátástalan nyomora, a tehetetlenség érzete? Mi indítja meg a színésznő könnyeit? Mi az, ami jobban éget? Venczel Vera szenvedélye és bája fájdalmasan szép, borzongatóan feszült drámai pillanatokat teremt a Radnóti Miklós Színpad nézőterén. A színésznő áttetszően halovány, finom vonású arcát úgy uralja a szeretet és a fájdalom, hogy szinte félteni kezdi a néző, és szeretné megóvni a bánattól. Megvédeni ez a tiszta lelkű, emberségében oly nagyszerű embert.

(Sebes)
Pesti Műsor, 1977
..
Keres Emil és Venczel Vera
Keres Emil és Venczel Vera