Tersánszky Józsi Jenő:
Viszontlátásra, drágaBemutató: 1972. 03. 16.
Rendező: Marton László
Nela - Venczel Vera
Venczel Vera és Oszter Sándor
Oszter Sándor és Venczel Vera
Venczel Vera és Oszter Sándor
Venczel Vera és Ernyei Béla
Páger Antal és Venczel Vera
Venczel Vera és Nagy Gábor
 
Venczel Vera szinte áttetszővé tudta tenni egész lényét Nela szerepében. Minden szavának, játéka minden rezdületének őszinte belső indíttatása van. Pillanatra sem érezni rajta a bemocskolt, elesett nő hatásos romantikáját, mert még hazug, megtévesztett, önvádló perceiben is van valami állhatatos emelkedettség, valami kiolthatatlan igény a lehető legszebbre és legjobbra. Az árnyalatosan összetett, nehéz szerepet Venczel Vera éppen takarékosságában gazdag eszközökkel viszi végig.

Földes Anna
 
... a varázslat igazi médiuma a remek együttes, amelyben kivétel nélkül mindenki legjobb képességeivel van jelen. Venczel Vera Nelája a közönség idősebb évjárataiban nem ok nélkül idézi fel egy csodálatos előd emlékét. Azzá lehet ő még a Vígszínházban, ami Varsányi Irén volt hajdanán. Az előadás voltaképpen az ő poétikus, szerető és szenvedő lénye köré épül.

Major Ottó
 
Talán túlságosan jól sikerült a szereposztási elgondolás, hogy Venczel Vera tiszta és kedves egyénisége ellenpontozza Nela erkölcsi züllésének folyamatát. Venczel Vera szép, érett alakításával bebizonyítja, hogy méltatlanul zárják a bársony pillantású, sugaras mosolyú kislány naívák szerepkörébe, ennél sokkal összetettebb, komolyabb feladatokra méltó. Játékának elragadó őszintesége hitelesíti minden mozdulatát, a kiábrándultságot, keserűséget, közönségességet. A buja kárhozat, a társadalmi gátlásoktól megszabadult nöstény-lét mélységébe azonban már nem tudja követni hősnőjét.

Létay Vera
 
Venczel Vera csodálatosan hitelesíti azt a lányt, aki szűzies marad, bár ártatlanságát és szüzességét megtiporták. Venczel
Verában a háború nem tudott gonosz erőket felszakítani: ilyenek nincsenek benne. S deformálni sem tudta, csak eltiporni, elégetni, tönkretenni.

Berkes Erzsébet
..